Informații

Legea 123/2023 – Modificarea legii fondului funciar

Aducem la cunoștință faptul că, conform Legii Nr. 123/2023 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar Nr. 18/1991, deținătorii terenurilor sau moștenitorii acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producție, nu au predat sau nu li s-au preluat de către stat terenurile prin acte translative de proprietate, pot depune dosare pentru reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate în terment de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Cererea, împreună cu actele doveditoare necesare se depun la Primăria Comunei Vadu Izei, județul Maramureș, fie personal. fie prin poștă, înauntrul termenului prevăzut de lege. În cazul în care cererea se depune personal, solicitantul va prezenta actele doveditoare în original și câte o copie xerox, semnată pentru conformitate, rămânând la comisie numai copiile acestora. Cand cererea se transmite prin poștă, la aceasta se vor anexa copii xerox semnate pentru conformitate pe propria răspundere de către solicitant. Actele necesare: Cererea solicitantului/solicitanților Memoriu tehnic justificativ, întocmit și stampilat de către inginer autorizat în domeniul cadastrului Plan de amplasament și delimitare, întocmit și stampilat de către inginer autorizat în domeniul cadastrului Proces verbal de vecinatate întocmit și stampilat de către inginer autorizat în domeniul cadastrului, cu toate semnăturile proprietarilor învecinați Adeverință eliberată …

Citeste mai mult »