GDPR – Notă de informare și politica de securitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

CE DATE PERSONALE PRELUCRĂM?

Datele personale pe care le prelucram sunt datele tale de identificare, financiare, demografice sau alte date personale pe care le colectăm direct de la tine sau din alte surse atunci cand devii solicitant.

CUM PRELUCRĂM DATELE TALE PERSONALE?

Prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată doar prin procesarea datelor de identificare ale solicitantului (nume/prenume, CNP, domiciliu etc.). Parte din responsabilitatea noastră în această relaţie este şi modul în care avem grijă de datele tale personale pe care ni le-ai pus la dispoziție şi cele obţinute din alte surse.

CARE ESTE SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE?

Aşa cum ştii, prelucrăm datele tale cu caracter personal în scopul:

 • Resurse umane
 • Gestiune economico-financiară și administrativă
 • Statistică
 • Stare civilă
 • Constatarea și sancționarea contravențiilor
 • Protecție și asistență socială
 • Registratură
 • Soluționare petiții/sesizări
 • Arhivare
 • Urbanism
 • Resurse
 • Registrul Agricol
 • Taxe și impozite
 • Fond Funciar
 • Registrul electoral
 • Autorizării spații comerciale
 • Gestionarea declarațiilor de avere și de interese

LEGALITATEA PRELUCRĂRII – conform art. 6 din Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

CU CE INSTITUŢII COLABORĂM PENTRU PRELUCRAREA DATELOR TALE PERSONALE?

Comunicăm aceste date către autorităţi publice, operatori, terţi sau împuterniciţi, astfel:

 • Primării şi servicii publice din cadrul unităţilor administrativ -teritoriale în care locuiţi;
 • Agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă;
 • Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, respectiv organul fiscal în a cărui rază teritorială se află situată primăria;
 • Inspecţia Muncii, respectiv inspectoratul teritorial de muncă
 • Ministerul Sănătăţii;
 • Inspectoratele şcolare;
 • Furnizorii de energie electrică;
 • Casa județeană de sănatate ;
 • Direcția pentru evidența persoanelor şi administrarea bazei de date;
 • Societatea comercială de asigurare-reasigurare (Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale, denumită PAID) ;
 • Compania Naţională „Poşta Română” – S.A;
 • Unităţi bancare;
 • Inspectoratul Județean în Construcții ;
 • Direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului;
 • Alte instituţii ale statului român care pot furniza informaţii necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor legale care îi revin operatorului (Primăria comunei VADU IZEI ) şi care rezultă din exercitarea atribuţiilor autorităţii publice.

CARE SUNT DREPTURILE TALE?

Conform Regulamentului european de protecție a datelor cu caracter personal (Regulamentul nr. 679/2016), beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare;
 • dreptul de acces la date;
 • dreptul la rectificare;
 • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);
 • dreptul la restricționarea prelucrării;
 • dreptul la portabilitatea datelor;
 • dreptul la opoziție;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate;
 • dreptul de a te adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente.

Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată: Primăriei comunei VADU IZEI, persoanei responsabile cu protecția datelor (DPO), la adresa de e-mail: contact@primariavaduizei.ro.