Monitorul oficial local

Legea 123/2023 – Modificarea legii fondului funciar

Aducem la cunoștință faptul că, conform Legii Nr. 123/2023 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar Nr. 18/1991, deținătorii terenurilor sau moștenitorii acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producție, nu au predat sau nu li s-au preluat de către stat terenurile prin acte translative de proprietate, pot depune dosare pentru reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate în terment de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Cererea, împreună cu actele doveditoare necesare se depun la Primăria Comunei Vadu Izei, județul Maramureș, fie personal. fie prin poștă, înauntrul termenului prevăzut de lege. În cazul în care cererea se depune personal, solicitantul va prezenta actele doveditoare în original și câte o copie xerox, semnată pentru conformitate, rămânând la comisie numai copiile acestora. Cand cererea se transmite prin poștă, la aceasta se vor anexa copii xerox semnate pentru conformitate pe propria răspundere de către solicitant. Actele necesare: Cererea solicitantului/solicitanților Memoriu tehnic justificativ, întocmit și stampilat de către inginer autorizat în domeniul cadastrului Plan de amplasament și delimitare, întocmit și stampilat de către inginer autorizat în domeniul cadastrului Proces verbal de vecinatate întocmit și stampilat de către inginer autorizat în domeniul cadastrului, cu toate semnăturile proprietarilor învecinați Adeverință eliberată …

Citeste mai mult »

ANUNȚ RECRUTARE RECENZORI

Primăria comunei Vadu Izei recrutează un număr de 2 recenzori pentru cea de-a treia etapă de colectare a datelor, prin interviuri faţă în faţă, în cadrul Recensământului Populației și Locuințelor. Recenzorii selectați vor încheia un contract de servicii cu autoritatea locală, perioada de contractare a serviciilor fiind: 16.05.2022 – 17.07.2022 Locul de desfășurare a activității: pe teren, în limitele administrative ale localității. Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: Condiții generale: • Vârsta minimă 18 ani împliniți – condiție eliminatorie;• Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) – condiție eliminatorie;• Sa nu aibă cazier – condiție eliminatorie;• Să dețină cunoștințe de utilizare a unui terminal de tip tabletă;• Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte interpersonale, de a fi cordial, plăcut, metodic și riguros;• Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;• Rezistență la stres și lucru sub presiune;Condiții specifice:• Muncă pe teren;• Disponibilitatea de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore pe zi (până la sfârșitul zilei);• Disponibilitatea de a lucra în weekend ATRIBUȚIILE PERSONALULUI DE RECENSĂMÂNT: conform Modelului de contract cadru de servicii pentru RPL2021 prevăzut în Anexa nr. 2 a HG nr. 145/2022 privind modificarea și completarea …

Citeste mai mult »

ANUNT privind inscrierea candidatilor pentru personal de recensamant aferente recensamantului populatiei si locuintelor runda 2021

Primaria comunei VADU IZEI incheie contract de prestari servicii pentru un numar de 1 recenzor pentru recenzarea asistata (ARA) , in vederea prestarii serviciilor aferente recensamantului populatiei si locuintelor runda 2021 in teritoriu. Anuntul, cererea de inscriere, precum si HG 145/ 2022 le puteti gasi accesand link-urile urmatoare : Anunt recrutare ARA si cererea de inscriere (1) HG Recensamant IMPORTANT ! Cererile vor fi trimise la adresa de e-mail : contact@pdsm.ro , respectand termenul limita de inscriere (18 februarie 2022).

Citeste mai mult »

Informare fermieri in vederea accesării schemelor/măsurilor de plată existente in campania anului 2021

Măsurile de mediu si climă care vizează campania pentru anul 2021, dar și materialele informative referitoare la acestea, se pot vizualiza și accesând următorul link: https://madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima/masuri-de-mediu-si-clima-2021.html Alte pliante: 2021 Ecoconditionalitate 2021 Pliant MMC 2021 Pliant rase in pericol de abandon

Citeste mai mult »