Monitorul oficial local

ANUNȚ RECRUTARE RECENZORI

Primăria comunei Vadu Izei recrutează un număr de 2 recenzori pentru cea de-a treia etapă de colectare a datelor, prin interviuri faţă în faţă, în cadrul Recensământului Populației și Locuințelor. Recenzorii selectați vor încheia un contract de servicii cu autoritatea locală, perioada de contractare a serviciilor fiind: 16.05.2022 – 17.07.2022 Locul de desfășurare a activității: pe teren, în limitele administrative ale localității. Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: Condiții generale: • Vârsta minimă 18 ani împliniți – condiție eliminatorie;• Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) – condiție eliminatorie;• Sa nu aibă cazier – condiție eliminatorie;• Să dețină cunoștințe de utilizare a unui terminal de tip tabletă;• Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte interpersonale, de a fi cordial, plăcut, metodic și riguros;• Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;• Rezistență la stres și lucru sub presiune;Condiții specifice:• Muncă pe teren;• Disponibilitatea de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore pe zi (până la sfârșitul zilei);• Disponibilitatea de a lucra în weekend ATRIBUȚIILE PERSONALULUI DE RECENSĂMÂNT: conform Modelului de contract cadru de servicii pentru RPL2021 prevăzut în Anexa nr. 2 a HG nr. 145/2022 privind modificarea și completarea …

Citeste mai mult »

ANUNT privind inscrierea candidatilor pentru personal de recensamant aferente recensamantului populatiei si locuintelor runda 2021

Primaria comunei VADU IZEI incheie contract de prestari servicii pentru un numar de 1 recenzor pentru recenzarea asistata (ARA) , in vederea prestarii serviciilor aferente recensamantului populatiei si locuintelor runda 2021 in teritoriu. Anuntul, cererea de inscriere, precum si HG 145/ 2022 le puteti gasi accesand link-urile urmatoare : Anunt recrutare ARA si cererea de inscriere (1) HG Recensamant IMPORTANT ! Cererile vor fi trimise la adresa de e-mail : contact@pdsm.ro , respectand termenul limita de inscriere (18 februarie 2022).

Citeste mai mult »

Informare fermieri in vederea accesării schemelor/măsurilor de plată existente in campania anului 2021

Măsurile de mediu si climă care vizează campania pentru anul 2021, dar și materialele informative referitoare la acestea, se pot vizualiza și accesând următorul link: https://madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima/masuri-de-mediu-si-clima-2021.html Alte pliante: 2021 Ecoconditionalitate 2021 Pliant MMC 2021 Pliant rase in pericol de abandon

Citeste mai mult »

Anunț:  Accesarea măsurilor de mediu şi climă ale PNDR

Aducem la cunostinţa tuturor fermierilor interesați că, la solicitarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, au fost elaborate şi actualizate documentele informative si de ghidare aplicabile in 2021, pentru accesarea măsurilor de mediu si clima ale PNDR. Documentele sunt disponibile prin accesarea următorului link : https://www.madr.ro/MASURI-DE-MEDIU-SI-CLIMA.HTML Materiale informative: 1. Broșura privind măsurile  compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenuri agricole în anul 2021;2. Ghidul informativ pentru beneficiarii Măsurii 10 – Agro-mediu și climă din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020 aferent Campaniei 2021;3. Ghidul informativ pentru beneficiarii Măsurii 11 – Agricultură ecologică din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020 aferent Campaniei 2021;4. Ghidul informativ pentru beneficiarii Măsurii 13 – Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020 aferent Campaniei 2021;5. Pliant privind Pachetul 8 – Rase în pericol de abandon – 2021;6. Lista soiurilor/hibrizilor de porumb, sorg, floarea-soarelui și soia eligibili pentru Pachetul 5 adresat adaptării la efectele schimbărilor climatice în cadrul Măsurii 10 din PNDR 2014-2020”;7. Lista Organismelor de control pentru agricultura ecologică aprobate de MADR;8. Broșura „Specii de plante utilizate ca indicatori de management al pajiștilor”;9. Broșura „Specii de plante indicatoare pentru pajiștile cu valoare naturală ridicată”;10. Lista zonelor eligibile pentru măsurile de …

Citeste mai mult »