Transcrierea unui act de naștere emis în străinătate

Category: Stare Civila

Compartiment Specializat: Stare Civila (Arba Ancuța Ionița)
Adresă e-mail: starecivila@primariavaduizei.ro

Telefon de serviciu: +40 742625856
(doar în timpul programului de lucru, Luni – Vineri, 08:00 – 16:00)

Acte necesare:

Actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite la autorităţile străine, au putere doveditoare în România numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă române. Cetăţeanul român ARE OBLIGAŢIA, ca în termen de 6 LUNI DE LA NAŞTEREA COPILULUI, să ceară transcrierea certificatului/ extrasului de naştere la Primăria de domiciliu a oricăruia dintre părinţi.

Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot solicita înscrierea care îi priveşte în registrele de stare civilă române de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României, a certificatelor sau extraselor de stare civilă eliberate de autorităţile străine, în cazul în care înregistrarea actului sau faptului de stare civilă a fost făcută în prealabil la autoritatea din statul de reşedinţă.

Transcriere la consulat – UK
Transcriere la consulat – Franța
Transcriere la consulat – Belgia
Transcriere la consulat – Italia
Transcriere la consulat – Spania

TRANSCRIERE ÎN ROMÂNIA

1. Ce trebuie făcut în străinătate
În prima fază, părinţii copilului înregistrează naşterea la autorităţile competente din străinătate – certificatul/ extrasul de naştere va cuprinde, obligatoriu, numele şi prenumele copilului precum şi ale părinţilor acestuia, data şi locul naşterii etc;

IMPORTANT, la primirea certificatului/ extrasului de naştere, acesta SE VA CITI, astfel încât informaţiile înscrise în acest document să corespundă întocmai cu datele de identitate corecte. Dacă constataţi că există greşeli insistaţi la emitent să le corecteze
certificatul/ extrasul de stare civilă se SUPRALEGALIZEAZĂ (prin ştampilă aplicată în străinătate (de regulă de Ministerul Afacerilor Externe), pe cheltuiala şi efortul persoanelor interesate (vezi în anexă informaţii referitoare la SUPRALEGALIZARE)

2. Ce trebuie făcut în România
Transcrierea certificatelor şi extraselor de stare civilă se efectuează cu aprobarea primarului, în baza avizului prealabil al D.J.E.P. Maramureș în termen de 6 luni, tatăl ori mama copilului sau un împuternicit cu procură specială (după caz – simplă, cu apostille, supralegalizată) trebuie să solicite la Primăria locului de domiciliu al oricăruia dintre părinţi TRANSCRIEREA certificatului/ extrasului de naştere.

În acest sens se vor face următoarele:

LA TRADUCĂTOR AUTORIZAT
traducerea în integralitate a certificatului/ extrasului de naştere, emis în străinătate;;
certificatul de naştere din străinătate se ataşează la traducerea efectuată

LA NOTARUL PUBLIC se legalizează:
traducerea la care s-a ataşat copia certificatului/ extrasului de naştere de pe care s-a tradus (integral);
dacă la traducere nu s-a ataşat certificatul de naştere ce tocmai a fost tradus, se realizează o copie legalizată distinctă a acestuia – în acest caz la notarul public este necesară prezenţa unui traducător autorizat

LA COPIATOR ( XEROX)
fotocopii de pe:
– cartea de identitate a mamei şi tatălui – dacă sunt cetăţeni români; (paşaportul/ actul de identitate, emis în străinătate – pentru cetăţeanul străin);
– certificatul de căsătorie al părinţilor (dacă ei sunt căsătoriţi);
– certificatele de naştere ale ambilor părinţi (dacă nu sunt căsătoriţi).

Acte necesare (se vor citi cu atenţie indicaţiile de mai sus)

Certificatul / extrasul de naştere multilingv, emis de autorităţile competente din străinătate, care să cuprindă numele şi prenumele copilului, respectiv al părinţilor acestuia – original şi copie legalizată (la notar) ;
SUPRALEGALIZAT potrivit art. 162 din Legea nr. 105/ 1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat*;

  1. Traducerea certificatului/ extrasului de naştere, făcută în România, la traducător autorizat şi legalizată la notar/ în străinătate, cu apostille – original;
  2. Cărţile de identitate ale părinţilor (paşaport/ act de identitate pentru cetăţenii străini);
  3. Certificatul de căsătorie al părinţilor (emis în România) – original şi copie – dacă sunt căsătoriţi, de naştere al acestora – dacă nu sunt căsătoriţi;
  4. Declaraţie privind stabilirea domiciliului pentru copil, când părinţii au adrese diferite (se face la starea civilă);

Mai vedeți și

Sprijin ANZM pentru înființare stâne montane, centre de colectare și/sau prelucrarea a laptelui, fructelor de pădure, etc.

Program-sprijin-AZM

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *