Acte necesare evaluare complexă pentru copii

Category: Asistenta Sociala

Compartiment specializat: Asistența Socială (Țiple Alina)
Adresă e-mail: asistsociala@primariavaduizei.ro

Telefon de serviciu: +40 742625856
(doar în timpul programului de lucru, Luni – Vineri, 08:00 – 16:00)

Acte necesare:

Caz nou:
– Dosar plic;
– Bilete de ieşire din spital/scrisori medicale ( în funcţie de boli)-original și copie de la medicul specialist curant, care să cuprindă informaţii cu privire la gradul tulburărilor funcţionale determinate de afecţiunile existente, stadiul de evoluţie, complicaţiile existente, cf. Ord. 12709/725/2002.;
– Certificat medical de la medicul specialist curant – original;
– Fişă psihologică(în funcţie de boli), evaluare făcută de psiholog specialist clinician;
– Fişă medicală ( medic de familie);
– Fişă privind traseul educaţional/Fisa psihopedagogica ( de la şcoala/grădiniţa de unde vine copilul);
– Anchetă socială ( primăria de domiciliul) si Fișa de evaluare socială pentru încadrarea în grad de handicap, orientarea şcolară/ profesională și planificarea de beneficii, servicii și intervenții pentru copiii cu dizabilități
– Certificat de naştere ( buletin) pentru copil – copie;
– Carte de indetitate/buletine părinţi și certificat de căsătorie- copie;
– Carte de indetitate/buletin pentru copilul care a împlinit 14 ani/ copie;
– Ultima Hotărâre a C.P.C./sentinţa civilă–de plasament pentru copiii cu măsură de protecție- copie;
– Fotografie recentă a copilului ( în întregime, 9/13cm);
– Atestat asistent maternal(dacă este cazul)-copie;
– Sentinţă de divorţ ( dacă este cazul), copie certificate de căsătorie ( dacă părinții s-au recăsătorit recăsătorită);
– Certificate deces părinte ( dacă este cazul)- copie;
– Acordul/declaraţia părinţilor pentru încadrare într-un grad de handicap dată la notar/primărie/SEC

Mai vedeți și

Sprijin ANZM pentru înființare stâne montane, centre de colectare și/sau prelucrarea a laptelui, fructelor de pădure, etc.

Program-sprijin-AZM

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *