Arhive Blog:

februarie, 2022

  • 23 februarie

    Acte necesare pentru deschiderea procedurii succesorale (succesiune)

    Cerere pentru deschiderea procedurii succesoralecertificat fiscal emis de Direcția Economică de la Primăria de domiciliu unde se află bunurile mobile și imobile ale defunctului/defunctei, cu valoarea de impunere pentru bunurile mobile și imobile ale titularului de rol (original și copie)certificat de deces al defunctului/defunctei (original și copie)acte de stare civilă moștenitori – (certificat de naștere, certificat de căsătorie, C.I./B.I. declarant (original și copie)certificat de moștenitor (unde este cazul) (original și copie)hotărâre judecătorească de divorț (unde este cazul) (original și copie)acte de proprietate pentru bunurile imobile :contract de vânzare-cumpărare apartament casă (original și copie)hotărâre judecătorească definitivă pentru lotizări teren, partaj, ieșire din indiviziune bunuri mobile si imobile (unde este cazul) (original și copie)titlul de proprietate pentru teren arabil intravilan si extravilan emis conform Legii nr.18/1991, Legii nr. 1/2000; (original și copie)certificat de acționar la societăți comerciale, S.I.F. și altele (original și copie)acte de proprietate pentru autoturism (carte de identitate, certificat de înmatriculare) (original și copie)acte de proprietate pentru societăți comerciale/S.N.C./S.R.L. (actul constitutiv al societății, hotărâre judecătorească definitivă de înființare, certificat de înregistrare la Camera de Comerț (original și copie)orice alte acte doveditoare de proprietate pentru bunurile mobile și imobile ale defunctului / defunctei (original și copie)extras de cont de la banca. …