Arhive Blog:

februarie, 2022

  • 23 februarie

    Acte necesare alocații complementare

    Compartiment specializat: Asistența Socială (Țiple Alina)Adresă e-mail: asistsociala@primariavaduizei.ro Telefon de serviciu: +40 742625856(doar în timpul programului de lucru, Luni – Vineri, 08:00 – 16:00)Acte necesare: – Cerere tip (se obține de la primărie)– Cartea de idenitate a titularului și a celorlalți membri ai familiei (original și copie).– Certificatul de naștere al copiilor (original și copie)– Livret de familie (original și copie)– Certificatul de căsătorie (original și copie)– Certificat de deces (dacă este cazul, original și copie)– Hotârăre judecătorească (dacă este cazul) sau sentință de divorț (dacă este cazul)– Hotârăre adopție (dacă este cazul)– Adeverință de salariu net pentru persoanele încadrate în muncă (din luna anterioară depunerii cererii)– Adeverință de venit pentru persoanele care nu realizează venituri– Cuponul de pensie/indemnizație– Adeverință de la școală pentru copiii care frecventează cursurile școlare– Adeverință de la registrul agricol privind terenurile și animalele (se obține de la primărie)– Copie după talonul autoturismului (dacă beneficiarul deține autoturism)