Tag Arhive: recrutare

aprilie, 2022

  • 6 aprilie

    ANUNȚ RECRUTARE RECENZORI

    Primăria comunei Vadu Izei recrutează un număr de 2 recenzori pentru cea de-a treia etapă de colectare a datelor, prin interviuri faţă în faţă, în cadrul Recensământului Populației și Locuințelor. Recenzorii selectați vor încheia un contract de servicii cu autoritatea locală, perioada de contractare a serviciilor fiind: 16.05.2022 – 17.07.2022 Locul de desfășurare a activității: pe teren, în limitele administrative ale localității. Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: Condiții generale: • Vârsta minimă 18 ani împliniți – condiție eliminatorie;• Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) – condiție eliminatorie;• Sa nu aibă cazier – condiție eliminatorie;• Să dețină cunoștințe de utilizare a unui terminal de tip tabletă;• Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte interpersonale, de a fi cordial, plăcut, metodic și riguros;• Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;• Rezistență la stres și lucru sub presiune;Condiții specifice:• Muncă pe teren;• Disponibilitatea de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore pe zi (până la sfârșitul zilei);• Disponibilitatea de a lucra în weekend ATRIBUȚIILE PERSONALULUI DE RECENSĂMÂNT: conform Modelului de contract cadru de servicii pentru RPL2021 prevăzut în Anexa nr. 2 a HG nr. 145/2022 privind modificarea și completarea …