Acte Necesare

Category: Asistenta Sociala

Compartiment specializat: Asistența Socială (Țiple Alina)
Adresă e-mail: asistsociala@primariavaduizei.ro

Telefon de serviciu: +40 742625856
(doar în timpul programului de lucru, Luni – Vineri, 08:00 – 16:00)

Acte necesare:

– Cerere tip (se obține de la primărie)
– Cartea de idenitate a titularului și a celorlalți membri ai familiei (original și copie).
– Certificatul de naștere al copiilor (original și copie)
– Livret de familie (original și copie)
– Certificatul de căsătorie (original și copie)
– Certificat de deces (dacă este cazul, original și copie)
– Hotârăre judecătorească (dacă este cazul) sau sentință de divorț (dacă este cazul)
– Hotârăre adopție (dacă este cazul)
– Adeverință de salariu net pentru persoanele încadrate în muncă (din luna anterioară depunerii cererii)
– Adeverință de venit pentru persoanele care nu realizează venituri
– Cuponul de pensie/indemnizație
– Adeverință de la școală pentru copiii care frecventează cursurile școlare
– Adeverință de la registrul agricol privind terenurile și animalele (se obține de la primărie)
– Copie după talonul autoturismului (dacă beneficiarul deține autoturism)