Acte Necesare

Category: SVSU

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență (Pompierii civili) – Michnea Ioan Petru
Adresă e-mail: svsu@primariavaduizei.ro

Telefon de serviciu: +40 722375197
(doar în timpul programului de lucru, Luni – Vineri, 08:00 – 16:00)

Acte necesare:

– Certificat de cazier judiciar (se obține de la Vișeu de Sus)
– Cerere de înscriere (se obține de la primărie)
– Fișă de aptitudine (aviz medical) de la Medicina Muncii
– Aviz psihologic (se obține de la orice cabinet individual avizat)
– Un document de studii
– Carte de idenitate

Contractul de voluntariat se încheie la primărie.